Het voorkomen van insluipen

Insluipers zijn vervelend. Om twee redenen. Allereerst ontstaat, nadat je slachtoffer bent geworden van een insluiping, automatisch een gevoel van onveiligheid. Dit gevoel van onveiligheid is unheimisch en kan lang aanhouden. Het is niet voor niets dat inbraken en insluipingen onder de zogenaamde High Impact Crimes worden geschaald: criminaliteit waar je in het dagelijks leven behoorlijk last van kunt hebben. De tweede reden is dat verzekeraars soms moeilijk doen op het moment dat er een insluiping heeft plaats gevonden en het bewijs ontbreekt. Het is dan maar de vraag of er daadwerkelijk verzekeringsgeld wordt uitgekeerd.

Close-up_of_keys2Alle reden dus om insluiping te voorkomen. Gelukkig is daar een aantal goede manieren voor. De belangrijkste? Zorgen dat de deur altijd op slot zit als je niet thuis bent, of als er een deur is die niet helemaal in jouw zichtsveld is geplaatst. Hetzelfde geldt in feite voor het sluiten van de ramen. Over het algemeen geldt dat een insluiper de gelegenheid te gelde maakt: hoe kleiner de kans dat hij of zij in de gaten krijgt dat je er niet bent of dat er geen slot op de deur zit, hoe kleiner de kans op een daadwerkelijke insluiping met alle gevolgen van dien.

Ga je dus naar de winkel, of naar de stad? Doe de achterdeur dicht. Ga je in de voortuin zitten terwijl de achterdeur open is en vrij toegankelijk vanuit bijvoorbeeld een steegje? Niet handig, doe ook de achterdeur dicht. Op het moment dat je geen zicht hebt op een bepaalde toegang tot de woning, is de kans op insluipen groot.